Dělníci s nimi začali v tomto týdnu. "O cyklopruh se rozšíří stávající silnice v Sovadinově ulici, kde dojde i k rekonstrukci stávajícího přechodu pro chodce a nového místa pro přecházení," uvedla mluvčí břeclavské radnice Jana Pelcová.

Úpravy radnici vyjdou na asi jeden a půl milionu korun. "Nové řešení bude mít také napojení na přechod novým chodníkem a rozšíření místní silnice v prostoru světelné křižovatky. Tady vznikne samostatný odbočovací pruh u domu dětí a mládeže ve směru do Lidické ulice a vyhrazené pruhy pro cyklisty v prostoru křižovatky," popsala mluvčí.

Novinku přijali Břeclavští a lidé z okolí různě. Někteří se obávají znepřehlednění již tak poměrně komplikované křižovatky. Na radnici si to však nemyslí. "Rozhodně tomu tak nebude. Naopak. Přibude nový semafor. Přehlednost bude lepší, a celá křižovatka bude jednoznačně bezpečnější pro cyklisty," uklidnila Pelcová.

Napojení cyklopruhů vnímá jako logický krok například Břeclavan Martin Daneš. "Chápu záměr města co nejvíce pruhy napojit a doplnit je i tam, kde dosud nebyly. V Sovadinově ulici to uškodit nemůže. V křižovatce u cukrovaru je ovšem situace už teď pro řidiče velmi nepřehledná a nový cyklopruh bude znamenat nutnost ještě větší ohleduplnosti vůči cyklistům, kteří budou autům častěji křížit cestu. Já se popravdě této složité křižovatce jako cyklista raději vyhýbám a asi to tak bude i nadále," zareagoval.

Paralelně s tím pracuje Ředitelství silnic a dálnic na třetí etapě úprav křižovatky třídy 1. máje a J. Skácela v břeclavské místní části Poštorná. V této etapě dojdou na řadu dokončovací práce. Tedy pokládka finálního povrchu silnice a vznik odbočovacího pruhu do Rakouska. Součástí úprav bude nový přechod na třídě 1. máje a bude přibude i vodorovné dopravní značení s vyznačením nového odbočovacího pruhu ve směru na ulici J. Skácela," informovali z radnice.

Práce mají trvat dva až tři týdny a jejich délka má záviset na povětrnostních podmínkách.