„Nyní zpracujeme projekt, který si necháme odsouhlasit a společnými silami a financemi s vlastníkem komunikace, kterým je Ředitelství silnic a dálnic ČR, se budou kruhové objezdy upravovat,“ řekl starosta Mikulova Rostislav Koštial.