Jak se vám bude odcházet?

Vůbec ne lehce. Dokonce i mí přátelé si dělají legraci, že mi odpadové hospodářství vstoupilo do života se vším všudy. Kamkoli společně jedeme, tam se zajímám o to, jak a kde se co sbírá, kde mají sběrný dvůr a podobně (smích). Životní prostředí je oblast, která mě zajímala už od studentských let. K odpadovému hospodářství jsem se pak blíže dostala jako starostka Moravské Nové Vsi.

Jak moc bylo těžké říci nahlas, že odejdete?

Vnímala jsem, že psychicky ani fyzicky už bych to nedala. Nechápu, jak to někteří mohou takto dlouhodobě zvládat. Nechci svoji práci šidit. Navíc mě nyní zvolili předsedkyní výboru životního prostředí.

Jak vnímáte za ty roky posun v odpadovém hospodářství? Co vše se za tu dobu změnilo?

Posun jsme udělali obrovský. Podařilo se nám nastavit myšlení lidí více ekologicky a vychovat je ke třídění. Dokázali jsme, že se zamýšlejí dál, nyní už netřídíme pouze papír, sklo a plasty. Snažíme se odpady opětovně dál využívat. Velký posun jsme udělali také s nakládáním odpadu a s jeho ukládáním do země.

Kromě nakládání s plastem nás trápí i další věci, aktuálně kupříkladu stavební odpad. Víte, umím si představit, že v budoucnu dojde k tomu, že budeme používat pouze jednodruhové plasty, nebo jen některé jejich druhy. A také, že budeme schopní je kupříkladu s pomocí nějakého chemického rozkladu zlikvidovat. Ovšem stavební materiál se nerozloží. Buď ho můžeme zpětně recyklovat a částečně využít, nebo zase skončí v zemi. Jsem ráda, že i Hantály již mají menší recyklační linku právě na opětovné využití stavebního odpadu.

Poslankyně, a současně i ředitelka svozové společnosti Hantály Jana Krutáková.
Poslankyně Krutáková v Hantálech končí, nahradí ji exstarosta Horních Bojanovic

Jaké bude stěžejní téma pro vašeho nástupce?

Bude to téma nejen pro nového ředitele Hantálů, ale pro celý region. A to vyřešit problém, kam s odpadem. Co s komunálním odpadem a co s velkoobjemovým. Skládka v Kloboukách u Brna se zavírá, ta v Mutěnicích má omezenou kapacitu. I skládka Hantálů je kapacitně omezená. Nafukovací není ani brněnská spalovna. Kromě toho vozit odpad z Velké nad Veličkou do Brna mi nepřipadá ekonomické, ani ekologické. Podle mě bude důležité v co nejkratší době sjednat setkání zástupců odpadových firem na Břeclavsku a Hodonínsku a najít společné regionální řešení. Otázkou bude, zda nevytvořit jedno či dvě centrální překladiště, či zda nezbudovat další třídící linku. Je hodně možností, jak odpad upravit a energeticky dále využít.

Čím byste se chtěla zabývat jako šéfka výboru životního prostředí?

Odpady, jejich dalším využitím, vodou a přírodou. Chceme se zbavit fosilních paliv a zastavit tepelné elektrárny. Domnívám se, že právě úpravou odpadů částečně dokážeme fosilní paliva nahradit. Druhou věcí pak bude problematika vody. Nemyslím tím jen sucho, ale také náhlé přívalové deště. V tomto případě bude důležité nastavit společný postup s ministerstvem zemědělství. No a třetím tématem by pak měla být připravenost krajiny a její zabezpečení proti přírodním katastrofám. Museli jsme se naučit, jak se chovat v případě povodní. Budeme se muset naučit také pracovat s větrnou erozí a případnými nebezpečnými vlivy s ní spojenými. Také se budeme muset postavit před otázku, co můžeme jako lidé udělat, abychom tato nebezpečí minimalizovali.

Nebude se vám stýskat?

Moravu bych opustit nedokázala, ale v Praze se mi líbí, kromě toho tam žije moje dcera. Odmalička jsem Prahu navštěvovala, moje rodina zde měla příbuzenstvo. Nicméně pocit, když z D1 sjedu na D2, je k nezaplacení.