„Vybrali jsme metodu EPC, která řeší splácení investice do nové technologie formou dosažených úspor na spotřebovaných energiích,“ sdělila hustopečská starostka Hana Potměšilová. Pilotní projekt EPC, jehož cílem je úspora energií, spustili vloni v Břeclavi. Za rok fungování se tamní nemocnici podařilo ušetřit více než čtrnáct milionů.