„Plánujeme vysadit 94 listnatých stromů a 200 keřů na pozemcích ve směru na Starovice, jako kompenzaci ekologické újmy,“ vysvětlil místostarosta Bořivoj Švásta.