Eon totiž od ledna zdražuje elektřinu a nemá ze zákona povinnost tento odečet ke konci roku provést. Na svých stránkách www.eon.cz však nabízí formulář i další možnosti, jak dát vědět o skutečném stavu elektroměru na konci roku.

Zákazníci mohou buď vyplnit on-line formulář a odeslat svou žádost na e-mailovou adresu: info@eon.cz, nebo mohou zavolat na zákaznickou linku 840 111 333 či poslat svou žádost v písemně na adresu: E.ON Česká republika, s.r.o., Středisko služeb zákazníkům, Poštovní přihrádka 54, 656 54 Brno.

Povinné údaje pro nahlášení samododečtu jsou: příjmení a jméno zákazníka, číslo místa spotřeby nebo výrobní číslo elektroměru, adresa místa spotřeby, stav elektroměru v kWh, kontaktní údaje, datum odeslání a u písemné žádosti i podpis.