Opravy a výsadba se dotkly místa, kterému tamní obyvatelé říkají U svatého Jána. „Socha ochránce a patrona mostů, mlynářů nebo lodníků byla u nás vystavěna v roce 1861, její poslední oprava se uskutečnila v roce 1973. Nachází se na okraji obce, v blízkosti lesní cesty na Janův hrad a do Lednice, kde se často pohybují cyklisté a pěší turisté," uvedla místostarostka.

V minulosti se tam podle ní scházeli sousedé a mladí lidé. Šlo například o místo církevních průvodů. V posledních letech však působilo zchátrale a zanedbaně.

„Obnova se jevila jako nanejvýš potřebná. Nechali jsme odstranit nahodilé výsadby a staré nevzhledné oplocení, provést terénní úpravy a znovu položit chodník. Podstavec sochy získal nový betonový základ zajišťující statiku celé sochy, která je oplocená ve starém venkovském stylu," sdělila Tesaříková.

Ladenští postupně upravují prostranství, kde vyměňují mobiliář, vysazují stromy a keře. „Celkovou obnovou prošel park Rasovna, kde se dnes konají mnohé akce pro veřejnost včetně hodů nebo park u kaple svatého Michala. Vypomáhají také obyvatelé, kteří udržují v bezvadném pořádku okolí svých domů," pochválila místostarostka sousedy.