Tamní starostka Renáta Priesterrathová vzkázala, aby lidé například zbytečně neřezali dřevo, nebrousili nebo na dvoře nepálili věci. „Naopak jsem požádala ohleduplné obyvatele, kteří mají souseda, jenž musí 
i v neděli něco pilně dělat, aby šli a požádali ho, aby hlučné práce zanechal. Věřím, že jsme schopni se domluvit bez toho, abychom museli vydávat vyhlášku o hluku," uvedla starostka.

Například v Podivíně, Břeclavi nebo Lanžhotě, kde na pořádek dohlíží strážníci okresního města, jsou oficiální stížnosti na rušení klidu minimální. Podle zástupce velitele Zdeňka Nováka vypovídají o sousedských vztazích. „Kde fungují, lidé se domluví i bez nás," poznamenal Novák.

Zatímco u omezení nedělního hluku Ladenští doufají v domluvu, vyhláškou upraví volné pobíhání psů. Důvodem je vznik nové ulice směrem k Podivínu. „Po několika dalších stížnostech jsem požádala majitele psů, aby je, pokud se pohybují v obci, měli uvázány na vodítko," dodala starostka.