Částka přes šest tisíc korun posloužila Ladenským na výsadbu keřů a trvalek na veřejném prostranství před budovou pošty a knihovny. Projekt Rozkvetlá náves zahrnoval vymýcení starých keřů a úpravu neudržovaného místa. Letos je to už druhá akce, na kterou obec získala peníze z grantu Nadace Partnerství. Cílem těchto aktivit, na nichž se podílí i členové různých sdružení v Ladné, je postupné zlepšování vzhledu veřejných prostranství v obci a aktivní zapojení veřejnosti.