Ten projekt má dlouhý a pro laika obtížně srozumitelný název. Jenže právě turista, který poté do těch míst vstoupí, si jej ve výsledku nejspíš užije nejvíce.Řeč je o projektu Panonský háj pod Olivetskou horou – reminiscence Getsemanské zahrady. Jeho cílem je obnova Dolního paloučku na Svatém kopečku v Mikulově. Návštěvníkům poté nabídne klidovou zónu s jedinečným pohledem na město.

„S myšlenkou obnovy této unikátní lokality mě oslovila Františka Šatná z Mendelovy univerzity, Zahradnické fakulty v Lednici, která v roce 2012 vypracovala na toto téma diplomovou práci," uvedl mikulovský starosta Rostislav Koštial (ODS).

Vysadí nové keře

Rozhodnutí o obnově padlo podle Koštialových slov až po prostudování historických, přírodních a majetkoprávních souvislostí. Práce spolknou zhruba tři sta tisíc korun a dotýkají se změn některých porostů a dřevin.

„Bylo nutné respektovat fakt, že se jedná o státní pozemek, který je ve správě Agentury ochrany přírody a krajiny, a současně se z větší části nachází v ochranném pásmu přírodní rezervace Svatý kopeček. Rovněž jsme chtěli co nejšetrněji přistupovat k přírodě i historickým památkám, protože jejich mimořádný význam je zavazující," pokračoval Koštial.

close Snímek ukazuje oblast, v níž vznikne nová odpočinková zóna. zoom_in
Snímek ukazuje oblast, v níž vznikne nová odpočinková zóna. FOTO: Město Mikulov

Výčet odborníků, kteří se na plánu podílí, je široký stejně jako počet organizací, z nichž pochází. Je mezi nimi například Jan Vybíral z Biosférické rezervace Dolní Morava, Lenka Rabušicová z Chráněné krajinné oblasti Pálava či botanička mikulovského muzea Milada Rigasová.

„Ještě v období vegetačního klidu byly odstraněny druhově nevhodné a poškozené dřeviny. Nejpozději v květnu bychom rádi místo osadili lavičkami. V průběhu roku se budou odstraňovat nárosty jasanu, javoru a šeříku. Na podzim tohoto roku se zde vysadí druhově vhodné keře a stromy a vysejí semena určených druhů travin a bylin," vysvětloval Vybíral.

Firma z blízka

Rigasová zároveň podotkla, že není třeba litovat vykácených stromů. Zmizely jasany, pajasany, javory, šeříky a část borovic černých. „Tyto invazivní druhy na Svatý kopeček nepatří, působí cizorodě a velmi zde škodí – mění složení půdy a vytvářejí tisíce jednoletých a víceletých semenáčů, výmladků, jež potlačují vzácnou původní vegetaci teplomilných šípákových doubrav, skalní vápencové stepi a květnatých kavylových trávníků," doplnila Rigasová.

Vybrané dřeviny se na Dolním paloučku objeví až na podzim. „Na novou výsadbu se ještě další dva tři roky ale bude muset dohlížet. Věřím, že na to vybereme firmu, která bude z blízkého okolí a bude mít k místu vztah," zmínil Vybíral.

Stejně tak je přesvědčený, že si obnovenou krajinu vezmou pod patronát i představitelé mikulovské radnice. „Vznikne totiž další nádherná vyhlídka," dodává Vybíral.