Rybniční soustavu tvoří pět rybníků, a to Nesyt, Hlohovecký, Prostřední, Mlýnský a Zámecký. Nacházejí se na Břeclavsku na katastrálním území Lednice, Hlohovce, Sedlece a břeclavské místní části Charvátská Nová Ves. „Rybníky fungují jako tahová zastávka. Pro mnoho druhů ptáků jako zimoviště. Sjíždějí se sem ornitologové z České republiky i ze zahraničí, aby mohli pozorovat širokou škálu druhů vázaných na vodní prostředí," zmínil vedoucí Správy chráněné krajinné oblasti Pálava Jiří Kmet.

V oblasti žijí volavky, kvakoš noční nebo bukáček malý, které jinde lidé jen tak neuvidí. „Chraplavý hlas kvakoše se z oblohy nese celou noc. Přes den se vystavují na keřích či kmenech padlých do vody. Bukáčka, mistra maskování, často prozradí jen tajemný hlas z rákosí,“ nastínil už dříve ornitolog Vlastimil Sajfrt.

Zámecký rybník v Lednici. Původní (vlevo) a nynější stav.
Zámecký rybník v Lednici už se plní vodou. Porovnejte si, jak vypadal předtím

V minulých letech začala obnova Zámeckého rybníka, která má za cíl navrátit mu podobu z časů prvorepublikových Lichtenštejnů a vytvořit lepší podmínky pro hnízdění ptactva. „Projekt ještě není úplně dokončený. Pokračují dokončovací práce odbahnění a zvětšení ostrovů v Zámeckém rybníce a jejich zafixování v původních hranicích," doplnil Kmet.

Na obnově se podílí Biosferická rezervace Dolní Morava s Národním památkovým ústavem jako majitelem rybníku a Agenturou ochrany přírody a krajiny, která je zodpovědná za hospodaření v Národní přírodní památce Lednické rybníky.