Jde o první projekty z grantové výzvy Nadace Partnerství. Druhé kolo se má pro zájemce o veřejné výsadby otevřít už na konci ledna příštího roku. „Na Mikuláše budou moci lidé z Podluží zároveň znovu žádat o příspěvek na zeleň pro své soukromé zahrady. Aktuální informace žadatelé najdou na webu Nadace Partnerství v sekci granty,“ informoval za nadaci David Kopecký.

Slavnostní zahájení obnovy zeleně se pod názvem Den pro stromy uskutečnilo 13. listopadu v Mikulčicích. „I přes nepříznivé počasí dobrovolníci za dopoledne společnými silami vysázeli 31 lip a 7 babyk do stromořadí a také lípy u křížku nad rybníkem Cihelna,“ sdělil Kopecký.

V plamenech se ocitl návěs kamionu na D2 u Velkých Němčic na Břeclavsku.
Požár na dálnici D2: u Velkých Němčic hořel kamion, škoda je milion korun

Ruku k dílu přidali místní spolky, členové Hnutí Brontosaurus a jejich dětských oddílů, skauti, vedení obce, odborníci ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity, Svazu zakládání a údržby zeleně nebo z Ateliéru per partes. Vše završila sousedská slavnost a večerní oheň. „S obnovou zeleně v Mikulčicích i okolí nás čeká ještě kus práce, ale jsem rád, že už teď můžeme říci, že start se nám moc povedl,“ okomentoval organizátor výsadby a předseda Hnutí Brontosaurus Podluží Dalimil Toman.

Lípy na hřbitově

Hned zkraje listopadu došlo také k první obnově zeleně v Moravské Nové Vsi, a to na místním hřbitově. Dříve zde stávala více jak stoletá lipová alej, bohužel tornádo s sebou vzalo většinu stromů. „Na hřbitově zůstalo pouze pět lip, které jsou tak smutným mementem nedávné události. Nově bylo na hřbitov vysázeno devětadvacet stromů, s ohledem na charakter místa jsme však sázeli zcela dodavatelsky,“ řekl radní městyse a organizátor Rostislav Silný.

Martina Janochová v kroji, který na sebe oblékla v Kobylí.
Malérečka z Podkrušnohoří: Na jižní Moravě jsem nechala srdce

Nadace Partnerství očekává, že další záměry budou na jihu Moravy přibývat s tím, jak se obce postupně vypořádají s poničenými ulicemi, sítěmi a chybějící občanskou vybaveností. „Z rozhovorů s místními starosty i spolky vyplývá zájem o výsadby i následnou péči. Už nyní víme o chystané obnově parku v Hodoníně, připravované aleji a sadu v Lužici nebo rozsáhlejší obnově biocentra v Hruškách. V lednové výzvě počítáme po dohodě se Škoda Auto a dalšími partnery s rozsáhlejší podporou následné péče, materiálu na kotvení nebo ochrany stromů i s větším důrazem na sázení v zastavěných částech obce,“ doplnil ředitel Nadace Partnerství Petr Kazda.