„Věřím tomu, že tento plakát zvedne vlnu odporu, protože to, co je na něm zobrazeno, opravdu nijak nelahodí oku ani žaludku. Nicméně jsem toho názoru, že pouze tvrdším způsobem přimějeme naše děti k tomu, aby se k užívání drog stavěly jenom negativně. Se stejným motivem natiskneme i letáky o formátu A5, které budeme dodávat do břeclavských škol. Chceme tak navázat na naše aktivity v této oblasti a podpořit i vizuálně besedy na školách, které pořádáme s pomocí břeclavských policistů,“ sdělila zřizovatelka fondu Michaela Cibulková.

Už od začátku školního roku také domlouvá Cibulková se svým týmem další besedy pro žáky základních škol. První se uskuteční ve čtvrtek.

„V současné době komunikujeme s břeclavskými základními a středními školami a domlouváme se školními metodiky prevence účast škol na dalších besedách, které se uskuteční v břeclavském kině Koruna. Opět jsme zvolili kombinaci emotivních multimediálních prezentací, doplněných o přednášku břeclavských policistů Karla Šefary a Kamily Haraštové. V současné době je na besedu přihlášených již tři sta padesát žáků a studentů,“ dodala Cibulková.

Hned při vstupu do kina získají žáci informační letáky doplněné anketou. Následovat bude beseda s policisty a anonymní dotazy mohou pokládat i sami žáci.

Nadační fond Ledňáček si pro všechny návštěvníky připravil i krátký odstrašující film, který ukazuje, jak jednoduché je s drogami začít. Konec však bývá velmi tragický.

Projekt je zaměřený na generaci nejmladších uživatelů, varuje před destruktivními následky a minimalizuje zájem o prvotní kontakt s drogou.