Turisti často ignorují výstražné cedule a na místa, kde plastové obaly či PET lahve nemají co dělat, si je nosí s sebou. „Jsme bezradní. Lidé si dělají, co chtějí. Pohazují odpadky, kde se jim zachce. Mám ten pocit, že je to s jejich chováním rok od roku horší,“ láteřila kastelánka zámku v Lednici Ivana Holásková.

Ke zlepšení situace nepřispívají ani hrozby pokutami. „Lidi si z toho nic nedělají. Dobře ví, že mi z nich nedostaneme ani korunu. Může to udělat pouze policie, která je na místě také legitimuje. Stále přemýšlíme, jak tento problém vyřešit, bohužel jsem zatím uvízli na mrtvém bodu,“ přiznala kastelánka.
Zahraniční turista je však v Lednici vítán s otevřenou náručí. „Ve většině případů jsou kultivovanější. Vůbec je nenapadne dělat nepořádek. Potíže máme většinou jen s Čechy, kteří ničí i vzácné rostliny,“ upozornila Halásková.

„Někteří lidé se chovají jako dobytek. Jdou po lese, vypijí minerálku a prostě ji hodí do trávy. Přitom by plastovou láhev mohli bez problémů zase odnést domů, když téměř nic neváží,“ postěžoval si také šéf Správy Chráněné krajinné oblasti Pálava Jiří Matuška.
Pomocnou ruku podle něj často podají dobrovolníci. „Pořádáme dobrovolné sběry odpadků. Bylo by to velmi složité, kdyby nám tito lidé s nepořádkem nepomáhali,“ dodal.

zamyšlení