Ve středu milovníci dobrého jídla a pití ocení výsledky práce farmářů při degustaci biovín a bioproduktů ve vinném sklepě. Večer se bude vyhlašovat ocenění nejlepšího Biozemědělce PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců roku 2011.

„V pátek se uskuteční první lednický Farmářský biotrh, kterého se kromě českých ekologicky hospodařících farmářů zúčastní také kolegové ze Slovenska a Polska,“ pozval širokou veřejnost hlavní koordinátor letošní Bioakademie Milan Kouřil.

Bioakademie v Lednici je tradiční akcí pro setkávání ekologických zemědělců a odborníků v tomto oboru na pomezí východní a západní Evropy. Hlavním cílem Bioakademie je podle něj samozřejmě výměna odborných informací, neméně důležitá jsou však i osobní setkání na mezinárodní úrovni.

Bioakademie potrvá do pátku. Odborníci se budou kromě jiného zabývat také klimatickou změnou. Kvůli tomuto tématu přijedou také vědecké špičky z evropských zemí.

„Workshop zaměřený na klimatickou změnu se v rámci Bioakademie koná zcela poprvé. Ekologické zemědělství svou podstatou nabízí možnosti zmírňování dopadů klimatické změny,“ sdělil Kouřil.

Osobností, která se významně zasadila o vznik tradiční akce, je Michael Piatti, rakouský rolník, který ekologicky hospodaří také na Moravě. Je členem rakouského svazu Ernte a PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců. Právě Piatti je otcem myšlenky vzdělávat ekologické zemědělce i na univerzitní půdě.

„Původní velkorysá idea založit zde evropskou univerzitu ekologického zemědělství se zdá být ještě i dnes v nedohlednu. Jedenáctý ročník Bioakademie je však důkazem, že odborné semináře, ale i předávání informací mezi ekologickými zemědělci z různých zemí Evropy, má svůj význam,“ uvedla manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců Kateřina Nesrstová.