Hlavním tématem Bioakademie 2011, na které se tentokrát účastníci z řad ekologických zemědělců, producentů biopotravin a biovýrobků a zástupci bioprodejen zaměří, bude regionální „bio“. Dohodli se na tom zástupci zúčastněných států na veletrhu BioFach v německém Norimberku.

„Letošní Bioakademie bude daleko více exkurzně a prakticky zaměřená než předcházející ročníky. Chceme našim členům nabídnout prakticky zaměřené aktivity a s úsilím současného vedení ministerstva zemědělství, které klade důraz na zvýšení efektivity kontrolních orgánů pro bezpečnost potravin a zemědělskou výrobu a na podporu regionálních produktů,“ uvedla manažerka pořádajícího Pro-Bio Svazu ekologických zemědělců Kateřina Nesrstová.

V „kategorii“ bio by podle ní měla být regionalita vnímána velmi významně. „Podporujeme kvalitní produkci biopotravin. V ideálním případě by měly být biopotraviny vyrobené a také spotřebované ve stejném regionu. Snižuje se tak významným způsobem riziko znehodnocení či kontaminace potraviny při transportu, to nemluvím o ekologickém aspektu,“ vysvětlila.

Bioakademie za přítomnosti představitelů svazů, krajů, ministerstev zemědělství nejen České republiky, ale i Slovenska, Polska, Maďarska a Rakouska a i zástupců švýcarského institutu pro výzkum ekozemědělství Fibl nebo společnosti Bio Austria a Bio Land, představí několik konceptů regionální produkce a odbytu biopotravin. Včetně podpory jednotlivými státy, ať už peněžní či marketingové.

„Chceme ukázat tyto koncepty přímo v praxi. Je důležité, aby byla možnost si vše prohlédnout, osahat a pochopit, případně se zeptat,“ zdůraznila Sylva Horáková ze svazu Pro–Bio.

Součástí letošního ročníku bude také mezinárodní workshop zaměřený na boj s klimatickými změnami.