Ochránci přírody si v letošním roce pochvalují nezvykle průhlednou vodu v rybnících, které jsou součástí rezervace. „Podobnou průhlednost na všech rybnících soustavy nepamatuji minimálně od roku 2015. Ale podobně jako se zajíci počítají až po honu, tak rybniční sezona se hodnotí až po výlovu. Před námi jsou nejkritičtější měsíce v roce," řekl Vlastimil Sajfrt z Agentury ochrany přírody a krajiny.

U Mlýnského rybníka dosáhla průhlednost 280 centimetrů, nejnižší hodnotu odborníci naměřili u rybníka Nesyt, a to 160 centimetrů. U zbylých dvou rybníků, tedy Hlohoveckého a Prostředního, přesáhla dvoumetrovou hodnotu.

Školní skupiny mají potíž dopravit se do Lednice. Když je nepoberou autobusy hromadné dopravy, nezřídka údajně zamíří Břeclavi přes Kančí oboru nebo z Podivína po nové cyklostezce pěšky.
Lednice a školní výlety. Doprava vázne, děti často chodí pěšky přes Kančí oboru

„Výsledky monitoringu jsou příslibem, že by příznivé podmínky mohly přetrvat až do období vyvádění mláďat vzácných potápivých kachen, například zrzohlávky rudozobé. Vysoká průhlednost a dostatek potravy jsou pro to klíčové,“ zmíni Sajfrt.

Zrzohlávka rudozobá.Zrzohlávka rudozobá.Zdroj: Václav HlaváčJedním z faktorů, který ovlivňuje kvalitu vody, je rybářské hospodaření, podstatnou roli hrají i živiny, které do rybníků přitékají. Nejvýznamnější z nich je v případě rybníků fosfor. Proto si Agentura ochrany přírody a krajiny nechává zpracovávat studii, která mimo jiné mapuje i nejdůležitější zdroje znečištění vody v povodí potoka Včelínek, kde se nachází soustava zmíněných rybníků.

MAREK BERČÍK