K zásahu podle ní došlo bez povolení a neoprávněně. „Doslova to vyrubali, keře jsou oštípané a ulámané, to je neuvěřitelné. Podívejte se. Šlo o naprosto zdravý porost, který sloužil jako útočiště srnčí zvěři či ptákům. A to se nebavím o jeho estetické hodnotě, když šeříky vykvetly. Jsem vystudovaná zahradnice. Za takový zásah by nám ve škole přerazili ruce,“ ukazuje směrem k úzkému prostupnému pásu zbylého porostu, který přitom původně zabíral do šířky plochu osmi až deseti metrů.

Vedení obce se nařčení z přehnaného zásahu brání. „Alej byla zcela zanedbaná, s náletovými dřevinami. Řadu let se neudržovala. S jejím omlazením v přední části jsme začali před několika lety. A nyní jsme v tom pod dozorem zkušeného zahradníka, kterému zcela důvěřuji, pokračovali. Tímto zásahem jsme vytvořili prostor pro šeříky,“ zareagoval lednický starosta Libor Kabát.

Zastupitelka Rothscheinová poukázala také na fakt, že takto výrazné omlazení neprobíralo vedení ani s komisí životního prostředí obce, ani s odborem životního prostředí břeclavské radnice. To potvrdil i správce lednického zámeckého parku Oto Bernad, který je členem komise. „Na to, zda byl zásah v takovém rozsahu adekvátní nebo ne, je těžké jednoznačně odpovědět. Při zmlazováni se postupuje různě. Jediný problém, který tady vidím, je, že nebylo požádáno o vyjádření odboru životního prostředí, což je při plochách nad čtyřicet metrů čtverečních povinností. Z mého pohledu jde o zásah velmi razantní, a až zbytečně razantní. Věřím, že keře obrazí a k další devastaci nedojde,“ sdělil Bernad.

Šeříková alej, která se sice nachází za hranicemi zámeckého parku, ale stále v Lednicko-valtickém areálu, pochází pravděpodobně z konce devatenáctého století. „Vzpomínám si, že její význam vyzdvihoval především profesor Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity Jaroslav Machovec. Vždy říkal, že šeříková cesta je významná z hlediska kultivarů různých šeříků. A také z estetického a krajinného,“ přiblížil Bernad.

Zároveň nevyloučil, že zmlazení aleje mohlo být skutečně na místě. „Možná byly keře poškozené, nevím, nyní to nelze posoudit. Tak či tak je mi to líto z hlediska živočichů, kteří se sem uchylovali, a ptáků,“ poznamenal správce zámeckého parku.

Svou jedinečnost měla šeříková alej i z pohledu valtického krajinářského architekta Přemysla Krejčiříka. „V místech, kde se alej nachází, bývalo dříve zahradnictví se školkami. Vysazovali zde genetický materiál šeříků, který jen těžko nějak nahradíme. Jsem toho názoru, že ke kulturní krajině bychom se měli chovat kulturně a fungovat v ní konzistentně. Alej není zcela zničená, věřím, že podroste. Princip by však měl být tyto věci řešit. Proč hned likvidovat? S jakým záměrem? Kdo to projektoval? Chovat se takto v Lednicko-valtickém areálu je smutné. Já sám se často nebojím velkých zásahů, ale tohle je až moc,“ okomentoval odborník.

Rothscheinová také kritizovala právě komunikaci ze strany obce směrem k obyvatelům. „Provádíme nyní v zámeckém parku velké odbahnění zámeckého rybníka. Psalo se o tom v novinách, hovořilo v televizi. Faktem je, že lidé jsou nyní na podobné zásahy velice citliví a tím, že jim předem oznámíme, co, proč a kdy se chystá, předejdeme řadě nedorozumění a konfliktů,“ souhlasil s ní Bernad.

Vedení obce se nedomnívá, že by v tomto směru pochybilo. „Máme zřízenou komisi, avšak probírají se v ní složitější věci a zásahy. V tomto případě šlo o zásah, který jsme již prováděli a byl ověřený,“ oponoval Kabát.

Kritici také zdůrazňují, že zmlazení šeříkové aleje bude mít negativní vliv na kolonie ptáků a živočichů, kteří místo vyhledávali. „Protože jsem v těchto místech průzkum neprováděl, mohu hovořit pouze obecně. Keře jsou pro řadu druhů velmi důležité, zejména v intenzivní krajině, kde meze a křivolaké stráně z velké části vymizely. Často se na takových místech vyskytují především zvláště chráněné druhy jako například pěnice vlašská. Ale nejen ty, křoviny obývá široká škála hnízdících ptáků. Keře jim poskytují důležitý úkryt,“ uvedl k tématu ornitolog Gašpar Čamlík.

Nynější vzhled šeříkové aleje

Fotogalerie: Nynější vzhled šeříkové aleje poblíž lednické kolonády

Zásahem se zabývá také inspekce životního prostředí. „Třetího února provedli inspektoři šetření na těchto pozemcích ve vlastnictví obce Lednice. Na výše uvedených pozemcích byl neodborně provedený ořez zapojeného porostu dřevin, který se skládal převážně ze šeříku obecného. V řezných ranách byly patrny známky zátrhů i v jejich okolí. Chybným vedením řezu vznikly pahýly neboli věšáky. Inspekce konstatuje, že ořez nebyl provedený v souladu s arboristickým standardem. Kontrolované osobě byla stanovena lhůta k provedení opravných řezů, tedy odstranění pahýlů a zahlazení zátrhů. Po uplynutí lhůty provede inspekce kontrolu stavu těchto dřevin,“ uvedl ve zprávě, kterou má Deník Rovnost k dispozici, vedoucí brněnského oddělení ochrany přírody Vítězslav Polách.