Nad výskytem cukrovky zvedají prst i odborníci v břeclavské nemocnici. „Narůstá počet diabetiků a snižuje se věk u pacientů s nově zjištěným diabetem," potvrdila lékařka diabetologické ambulance Radoslava Novotná.

Jednoznačně podle ní převažuje cukrovka druhého typu. Jde o poměrný nedostatek inzulinu, který lékaři řeší léky užívanými ústně. Díky nim roste citlivost k inzulinu. „Ale zvyšuje se i výskyt diabetu prvního typu. Jak v dětství, tak i v pubertě a rané dospělosti," upozornila Novotná.

Diabetes druhého typu je označovaný cukrovkou dospělých, avšak vzhledem k současnému sedavému způsobu života tuto nemoc mohou dostat i děti.

Nadváha nepomůže

Často jsou vlohy této chronické, postupující nemoci dědičně přenášené z generace na generaci. Faktorů, které ovlivňují nárůst počtu diagnóz, je ovšem podle lékařky více. „Nekvalitní strava, upřednostňování jednoduchých sacharidů, vysoký obsah tuků v jídle a nedostatek pohybu již v dětském věku. To vede k nadváze, která již v rané dospělosti může způsobit poruchu metabolizmu sacharidů," vysvětlila Novotná.

A boj s cukrovkou? Nutnost nasazení inzulinu při léčbě je podle ní u každého pacienta individuální. „Jednoznačně je to zapotřebí při dekompenzaci diabetu s přítomností osobních potíží spojených s žízní, častým močením, s velkými porcemi moče," uvedla lékařka z břeclavské nemocnice.

Tedy když stav negativních příznaků převládá nad příznaky vyrovnaného stavu.

Úspěšná terapie diabetu pak stojí na třech pilířích: inzulin, dieta a pohyb.

Zatím poslední krok na této cestě představují takzvaná inzulinová analoga. To jsou vylepšené napodobeniny inzulinu.

Mají své výhody i nevýhody. Dělí se podle míry účinku. „V případě užití inzulinových analog s dlouhou dobou účinku se nemusí pacient obávat hypoglykemie (kritické množství cukru v krvi – pozn. red.). Také nehrozí nárůst hmotnosti, což je další obava pacientů při zahájení léčby inzulinem," doplnila Jitka Suská, lékařka diabetologické ambulance hustopečské městské nemocnice.

Výhody i nevýhody

Podle její břeclavské kolegyně Novotné mají inzulinová analoga řadu lepších vlastností. Kromě nižšího rizika hypoglykémií například krátký časový interval mezi aplikací inzulinu a jídlem u krátkodobých analog. „Nevýhodou je jejich vyšší cena ve srovnání s takzvanými humánními inzuliny," zmínila lékařka.

Cukrovka se nevyhýbá ani nejmenším dětem. Diagnózu určili v břeclavské nemocnici i osmiměsíční holčičce. „Při správné léčbě a jejím dodržování mohou tyto děti vést zcela plnohodnotný život," řekla již dříve tamní zdravotní sestra Stanislava Nosková.

Světový den diabetu připadá na čtrnáctého listopadu. První člověk dostal inzulin v roce 1922. Za necelé století došlo v této oblasti medicíny k obrovskému vývoji.

Nejprve byl inzulin získávaný ze psí slinivky. Dlouhé roky pak byly jeho hlavním zdrojem slinivky jatečních zvířat. Proto se mu také říkalo zvířecí inzulin.