Ochránci přírody ve spolupráci s lesníky tamní porosty prosvětlili, aby vytvořili vzácným broukům lepší podmínky pro život. „Všichni zástupci z říše hmyzu vyhledávají osluněné kmeny a silné větve dubů nebo dutiny s trouchem," sdělil Vladan Riedl ze Správy chráněné krajinné oblasti Pálava.

Národní přírodní památka Rendezvous je kromě Dianina chrámu významná právě společenstvy panonských teplomilných doubrav na písku a panonských dubohabřin a početnou populací dubu ceru. „Stinné porosty je nutné prosvětlovat. Pro tyto druhy tak vytvoříme optimální podmínky a postupně se změní i vzhled stromů, které budou vytvářet mohutnou, rozložitou korunu," přiblížil Riedl.

Vladimír Malár (vpravo) má za cíl zvednout MSK Břeclav na vyšší příčky. Foto: www.fcfastavzlin.cz
Zkušenosti od kvalitních trenérů si chci přenést do Břeclavi, říká kouč Malár

Zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny ve spolupráci s lesním závodem Židlochovice na více než hektaru a půl odstranili podrost a tím uvolnili staré stromy. „Na menší ploše jsme prosvětlili i mladší porost, aby koruny zdejších stromů získaly více světla a postupně se rozrůstaly," zmínil Riedl.

Agentura ochrany přírody a krajiny kromě naplánování zásahu také přispěla 140 tisíci korunami Lesnímu závodu Židlochovice za ztížení lesního hospodaření.