Velmi staré lesy s duby letními lesníci prosvětlí, a v následující přirozené obnově podpoří opět dub letní. Zbývající zralé porosty se do roku 2029 obnovovat nebudou. Lesní hospodářský plán prvně směřuje k nepasečnému hospodaření. „Naše závěry jsou kompromisem postupu, který zohledňuje přírodní podmínky místa, legislativu i praktické lesnické možnosti,“ řekl generální ředitel Lesů České republiky Josef Vojáček.

Dohodnutý systém obnovy porostů podle ředitele Agentury ochrany a přírody Františka Pelce skýtá naději, že péče o evropsky významné lokality i existující a navrhovaná maloplošná chráněná území uchová zdejší jedinečnou přírodní rozmanitost i do budoucna. "Jednání byla složitá, ale korektní," uvedl Pelc.

Marek Dora je nejzkušenějším hráčem břeclavských Lvů.
Světoběžník Dora: Chci končit s titulem. Uvidíme, jestli budu muset pokračovat

Jak dodal, v případě, že se dohodnuté zásady promítnou do lesních hospodářských plánů, nemělo by jejich schválení nic bránit. „Hospodaříme v souladu s platnou legislativou a upravený lesní hospodářský plán předložíme Krajskému úřadu Jihomoravského kraje ke schválení pouze s kladným stanoviskem Agentury ochrany přírody a krajiny,“ doplnil Vojáček, podle něhož se tak uzavřela zásadní kapitola odborných jednání.