Již v únoru vydala inspekce předběžné opatření o zastavení mýtních těžeb. Ochránci přírody se s lesníky dohodli na náhradě osmi hektarů, které je možné vytěžit v jiné oblasti. Problémy tím ale nekončí.

Lesníci se totiž při těžbě dřeva řídí těžebním plánem, který je pro ně závazný. Ten má ale spoustu nedostatků. „Plán se uzavírá na deset let. Proto je těžké do něj zahrnout aktuální problémy a požadavky. Současný plán je přitom platný až do roku 2009,“ upřesnil Matuška.
Je tedy pouze na uvážení lesníků, zda při sestavování budoucího plánu vyjdou ochranářům vstříc. Konečné rozhodnutí inspekce je zatím v nedohlednu.