Podle ochranářů si těžaři počínali při kácení nezákonně a vytvořili v rezervaci dvě paseky. Inspekce to ale nezjistila. Správní řízení zatím neskončilo. Závod se patrně proti pokutě odvolá.

“Žádné holiny jsme neudělali. Vykáceli jsme na základě předem schváleného těžebního plánu vzrostlé dřeviny tak, jak tomu bývá zvykem, aby se omladil porost,“ řekl ČTK ředitel židlochovického lesního závodu Tomáš Blaha. Přiznal, že se jeho podřízení dopustili méně závažné administrativní chyby.
Zcela jinak ale vidí situaci Lukáš Čížek z Entomologického ústavu Akademie věd ČR. Podle něj si lesníci počínali v lese Kolby, v místech, do nichž nemají turisté přístup jako na plantáži. Zdůraznil, že nešetrné kácení stromů může vést až k vyhynutí vzácných druhů brouků a motýlů v této oblasti.

Rezervace Pouzdřanská step, jejíž součástí je i les Kolby, byla vyhlášena v roce 1956. Leží u hranice Lednicko-valtického areálu, který UNESCO zařadilo v roce 1997 na seznam Světového kulturního a přírodního dědictví. V rezervaci lze najít vzácné rostliny, z nichž k nejdůležitějším patří katrán tatarský, kavyl Ivanův nebo hlaváček jarní. K zástupcům chráněných živočichů lze přiřadit například vzácného střevlíka uherského.
Ekologové již v minulosti kritizovali lesníky za nešetrnou těžbu v polesí Soutok u Tvrdonic na Břeclavsku. Inspekce ale pochybění těžařů nezjistila. Nyní se s nimi pře vedení obce Dobré Pole z Břeclavska, kde prý dřevorubci nezákonně vykáceli větší množství vzrostlých topolů.