Kdo se v těchto dnech vydá na výlet k zámečku Pohansko, samozřejmě může. Problémy ho čekají ve chvíli, kdy zamíří pěšky, na kole či dokonce autem dál směrem k zaplaveným loukám v oboře Soutok. Město Břeclav tam vyhlásilo zákaz vstupu kvůli ochraně zdraví a bezpečnosti lidí a z důvodu ochrany mladých lesních porostů.

V neposlední řadě má omezený pohyb člověka v oboře pomoct zvěři. V případě neuposlechnutí zákazu hrozí jednotlivci až třicetitisícová pokuta, firmě pak až do výše dvě stě tisíc korun. Například Evžen Havránek z Břeclavi považuje nařízení města za nesmyslné.

„Musím konstatovat, že jsou opět vyvolení, kteří jako za minulého režimu věděli, co je pro nás nejlepší. To, že se státní lesy již několik let snaží pohyb turistů omezit, nebo ještě lépe zakázat, je věc známá. Letos je to do konce dubna, příští rok do června, no a pak se uvidí. Důvodem je ochrana zvěře. Přitom nikdy nejezdilo v této lokalitě tolik aut jako v posledních letech,“ domnívá se Havránek.

Vedoucí obory Soutok Jiří Netík s tím nesouhlasí. „Lidi chodí všude. Toto nařízení je v zájmu ochrany jejich zdraví. Každý si myslí, že tam třeba projede přes větší kaluž. Když se splete, následky mohou být různé,“ vysvětlil lesník.

Dalším důvodem zákazu vstupu do rozlehlé přírodní lokality je ochrana zvěře. Ta při zvýšené spodní vodě na lukách a v lesích nachází útočiště na hrázích. „Lidé tudy projíždějí a zvěř stresují. Nedávno jsem na takového jednoho cyklistu narazil. Laně, které se tam shromažďují, mají třeba mladé. Když se vyplaší, naskáčou do vody a zpravidla uhynou,“ vylíčil možné riziko vedoucí polesí.

Havránek si ovšem povšiml, že v oboře dělají nepořádek dělníci, rybáři a výjimkou podle něj nejsou ani projíždějící auta s registrační značkou Rakouska a Slovenska. „Příroda patří nám všem. Vyvíjet činnost na ochranu cyklistů může Městský úřad Břeclav třeba budováním cyklostezek, což by bylo určitě účelnější,“ domnívá se muž z Břeclavi.

Zákaz vstupu platí v oboře Soutok do konce dubna. „Není to z naší hlavy, ale poměrně pravidelně nás o to žádají Lesy České republiky. Většinou je to ve spojení s velkou vodou. Netýká se to jen lokality zámečku Pohansko,“ sdělil břeclavský místostarosta Pavel Dominik s tím, že o zkrácení doby zákazu vstupu zatím obě strany nemluvily. Voda v oboře totiž postupně klesá. „Dostaneme-li nějaký podnět, budeme se o tom bavit,“ dodal Dominik.

Pro všechny milovníky cykloturistiky má vzkaz, že mohou využít řady jiných možností kam vycestovat. „Pro mnohé lidi, kterým říkám povodňoví turisté, představuje třeba zalitá louka velké lákadlo. Sám jsem byl několikrát svědkem toho, jak zvěř, když má omezenou možnost pohybu, je pak vystresovaná,“ poukázal místostarosta, který si myslí, že by lidé měli být v tomto případě ohleduplní.