„Svá mláďata zde vyvedlo nejméně 26 párů tenkozobců opačných, 18 párů pisil čáponohých či 11 párů husic liščích. Takové počty u druhů, které se vyskytují spíše na slaných jezerech Rakouska a Maďarska, nebyly v Česku dosud zaznamenány,“ informovali ornitologové z České společnosti ornitologické.

Vyhnízdili zde také v České republice ubývající vodouši rudonozí, kulíci říční nebo čejky chocholaté. "Dobrou zprávou je i vysoká hnízdní úspěšnost, kdy se nepotvrdily naše dřívější obavy z toho, že by vejce či mláďata sežrali predátoři,“ uvedl Přemysl Heralt z jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické.

Téměř celou sezónu se na Nesytu držel pár labutí zpěvných. Ptáci zde tokali a zaháněli labutě velké. „V České republice dosud hnízdí již od roku 2017 jen jediný pár tohoto severského druhu, a to v Národní přírodní památce Chropyňský rybník. Doufáme, že příští rok se labutě zpěvné na Nesyt vrátí a dočkáme se zde dalšího hnízdícího druhu,“ věří předseda jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické. Jan Sychra.

Kromě hnízdících ptáků byl Nesyt magnetem i pro desítky dalších druhů, které sem přilétají za potravou nebo se zde zastavují na tahu. Nezřídka šlo i o velmi vzácné druhy.

„Přes léto tady tak bylo možné v jednu chvíli pozorovat až 9 volavek rusohlavých vyskytujících se u nás jinak jen jednotlivě a naprosto výjimečně, až 40 volavek stříbřitých, až 200 volavek bílých, až 14 kolpíků bílých nebo čtyři kormorány malé. Z dravců se kolem Nesytu dlouhodobě zdržoval nedospělý orel královský, přímo na rybníku lovilo potravu až šest orlů mořských. Z nejvzácnějších zatoulanců se zde objevili jak severští hosté vodouš malý, lyskonoh úzkozobý, chaluha příživná, tak druhy z východu. Například racek velký nebo ptáci přímořských či slaništních biotopů, kupříkladu kulík mořský,“ shrnul ornitolog Gašpar Čamlík.

Na třech ornitologických pozorovatelnách u severního a východního břehu rybníka se tak během roku vystřídaly stovky, ne-li tisíce, pozorovatelů ptáků, ornitologů i laických nadšenců.

Jak ornitologové poznamenali, dařilo se i společenstvům rostlin. K vidění byl vzácný merlík slanomilný, solenka Valerandova, ostřice žitná, bahenka šášinovitá, hvězdnice panonská, komonice zubatá, kyprej yzopolistý nebo rozrazily bažinný a pobřežní. „Díky podmínkám, které zde v letošní hnízdní sezóně panovaly, se Nesyt podobal spíše stepnímu jezeru a rozhodně nepřipomínal to, co si v současnosti obvykle představíme pod pojmem rybník. Tedy vodní nádrž s neprůhlednou zakalenou vodou pokrytou vrstvou sinic a řas a téměř bez vodního ptactva nebo jen s běžnými nenáročnými druhy,“ přiblížil Sychra.

Aktuálně rybník již plní voda. "Rozsáhlé plochy vegetace obnažených den již skončily pod hladinou, kde se stávají potravou mnoha vodních bezobratlých a ti zase živí nejen ryby, ale i tisíce ptáků, jejichž společenstvo se od jara proměnilo, avšak celkové počty ptáků zůstávají vysoké a stále je zde co pozorovat," doplnili ornitologové.