Postupným napouštěním vody do největšího moravského rybníku Nesyt spor ojeho částečné letnění nekončí. Naopak. Názory obou znesvářených stran svědčí otom, že největší boj teprve vypukl.

„Pan Vaďura prezentoval vnovinách snímky, kde je vporostu na dně rybníka. Porušil tím ochranné pásmo a Česká inspekce životního prostředí mu za to zřejmě uloží pořádnou pokutu,“ sdělil vedoucí Správy Chráněné krajinné oblasti Pálava Jiří Matuška. Jak říká, Vaďura mohl zničit spoustu ptačích hnízd a myslí si, že by měl za svůj čin zaplatit.

Vaďura úvahy opokutě neřeší. „Od inspekce životního prostředí mám vyjádření, že vypuštěný Nesyt není chráněný,“ oponuje rybníkář. „Problém je vpanu Matuškovi. Ornitologové si nechali udělat na Masarykově univerzitě vBrně posudek na letnění Nesytu. Objednali si to tak, aby ztoho vyznělo, že Agentura ochrany přírody a krajiny nemohla ani nic lepšího vymyslet,“ namítá Vaďura.

Podle svých slov se zprostředkovaně dozvěděl, že Agentura ochrany přírody a krajiny sním, jako sjednatelem společnosti APH Rybníky, nebude jednat kvůli jeho neustálým stížnostem a připomínkám kprocesu letnění. „To je moc zajímavé, protože agentura snámi uzavřela novou nájemní smlouvu. Na rybnících můžeme hospodařit dalších pět let,“ poukázal.

Loňské a částečně letos doznívající letnění Nesytu rozdmýchalo už před zahájením vlastního procesu vlnu emocí. Rybníkáři od začátku upozorňovali zejména na špatnou situaci zvodou.

„Trváme na tom, že se podcenila voní bilance. Zároveň doufáme, že se poučili ti, kteří odpovídají za stav, který loni vlétě nastal. Samozřejmě beru inázory vědců, kteří se zabývají kytičkami, ale současně věřím, že se už nebude taková kóta na Nesytu opakovat,“ řekl Roman Osička ze společnosti Rybníkářství Pohořelice, která na Nesytu hospodaří.

Rybníkáři nenasadili na podzim do rybníku žádné ryby, protože se báli dlouhodobější ledové pokrývky. To by totiž rybí obsádku ohrozilo na životě. „Do patnáctého března už by měl být rybník plný vody, takže vbřeznu či dubnu do něj nasadíme ryby, samozřejmě pod dohledem odborníků kvůli vývoji chemizace,“ uvedl Osička.