„V letošním roce si připomínáme tři sta let od smrti knížete Jana Adama I. U příležitosti tohoto výročí vznikla putovní výstava,“ vysvětlil Pavel Juřík, který se stará o rozvoj současných česko-lichtenštejnských vztahů.

Jan Adam I. z Lichtenštejna byl velkou postavou knížecího rodu Lichtenštejnů. A také zakladatel novodobého státu Knížectví Lichtenštejn.

„Výstava představí unikátní předměty ze sedmnáctého a osmnáctého století vážící se k postavě knížete. Návštěvníci se seznámí s dějinami rodu a jeho vazbou na Mikulov, který byl nejdůležitější državou rodu až do poloviny šestnáctého století,“ uvedl Juřík.

Na počátku sedmnáctého století pak přesunul rod knížat z Lichtenštejna svoje aktivity na celé území zemí Koruny české. Byl to právě kníže Jan Adam I., který nechal v Rakousích a na Moravě postavit řadu staveb, jako je například plumlovský zámek, část areálu lednického zámku nebo dva vídeňské paláce Rossau a městský.

„Kníže byl navíc zručným ekonomem. Podařilo se mu stabilizovat rodové finance a investovat je do koupi dalších panství, jako byl Hodonín, Šternberk nebo Schellenberk a Vaduz,“ připomněl Juřík.

Výstava s názvem Jan Adam I. z Lichtenštejna (1656–1712), hospodář, politik, mecenáš potrvá v mikulovském zámku až do konce srpna.