Podle nově připravovaného územního plánu by jim totiž zhruba dvě stě metrů od oken měl vést obchvat města. Proto vyrazili do boje. Ve městě vzniklo jak občanské sdružení, které proti obchvatu bojuje, tak i petice.

„Obchvat má vzniknout za sídlištěm Větrná ve směru na Velké Němčice. Plánuje se ve dvou variantách. Jsou si podobné, vedou stejnou oblastí. Liší se jen velikostí zabraného území. Vznikem obchvatu se zabrání v rozvoji města a sníží se využitelnost oblasti. Uzavře totiž celé město. Kdo by chtěl bydlet dvě stě metrů od obchvatu, kde se předpokládá v dnešní době zatížení kolem šesti až sedmi tisíc nákladních aut denně?“ argumentoval mluvčí sdružení Martin Šípek.

Další komplikací je podle něj to, že je západní strana města návětrnou. „To znamená, že veškerý hluk a škodliviny z aut se budou větrem přenášet nejen do těsně sousedící oblasti, ale budou znečišťovat celé město,“ podotkl Šípek s tím, že možnou alternativou by podle sdružení bylo využití stávající dálnice.

„Zvážit by se dal obchvat ve východní části města. Tam by mohlo vzniknou zajímavé propojení s průmyslovou zónou v Šakvicích, jež má vliv na hustotu provozu ve městě. Stálo by za to uvažovat, zda by nešel vytvořit sjezd z dálnice za Hustopečemi. Tím by se vyřešil elegantně i tah na průmyslovou zónu na konci Hustopečí,“ navrhl mluvčí.

Že město zvažuje na základě připomínek občanského sdružení i jinou variantu obchvatu, potvrdil také starosta města Luboš Kuchynka.

„Byla by odlišná od té plánované, a pokud by šla uskutečnit, pak bychom byli spokojení všichni. Kvůli projednávání nejvhodnější možnosti obchvatu jsme pozastavili i proces schvalování nového územního plánu. Takže je možné, že se v něm nakonec objeví úplně jiná varianta,“ připustil starosta.

O obchvatu nevěděli

Šípek také upozornil, že když lidé pozemky kupovali, nevěděli, že se v jejich blízkosti připravuje obchvat města. To potvrdil i Jiří Růžička, který je majitelem jednoho ze stavebních míst.

„Bydlím na hlavní silnici ve Velkých Němčicích a do Hustopečí jsem chtěl proto, abych unikl hluku ze silnice. Když nám město pozemek prodávalo, tak nás pan místostarosta Libor Sadílek ujistil, že tam bude zelená zóna,“ řekl.

Svůj dům zatím ještě stavět nezačal. „Já teď vyčkávám. Pokud se obchvat zanese do územního plánu, pozemek ztratí na ceně a nikdo jej ode mě nekoupí. Pokud tomu tak bude, zvažuji, že bych tam nestavěl. Uvidíme,“ krčil rameny znepokojený muž.

Kuchynka to však popírá. „Netajili jsme, že obchvat chystáme. Tehdy se projednával a v různých variantách na veřejném zastupitelstvu. Jen jsme nevěděli, o jaké varianty vlastně půjde a zda-li vůbec obchvat bude. Tak daleko, abychom jim řekli: Pozor, tudy povede obchvat, jsme nebyli,“ sdělil.