Největším snem dvacetičlenného souboru, k němuž patří i cimbálová muzika, je představit se publiku v zahraničí. Svoji výjimečnost vidí především v rozšiřování repertoáru Hanáckého Slovácka o Kyjovsko, Uherskobrodsko, Kopanice a Slovensko.

„Vodrážka pěstoval a rozšiřoval spolu s učitelem velkobílovické školy Milošem Schnierem umění zděděné po našich předcích. Zájmu o Slovácký krúžek Hrozen prospěla značně spartakiáda v roce 1955. Tehdy od nás odjelo do Prahy na čtyřicet chlapců a dívek v krojích,“ vzpomíná na začátky uskupení jeho vedoucí Veronika Mádlová.

V současnosti patří do souboru, který vystupuje zhruba desetkrát do roka, i několik členů z Moravského Žižkova. „Lidé nás mohou vidět především mimo Velké Bílovice. A to na různých folklorních akcích, festivalech nebo vinařských akcích,“ vyjmenovává Mádlová, podle níž je i není těžké se v dnešní době folklorem uživit.

„Folklor se vyvíjí, lidé chtějí vidět stále nové a nové věci, což není lehké. Určité věci jsou dané. Navíc se musí zachovávat charakter regionu. Jinak je ale hraní velice příjemná záležitost. Vše se točí okolo lidové muziky, vína a spousty přátelských lidí,“ usmívá se vedoucí s tím, že nejvíce si soubor cení úspěchů a vystoupení ve městě zaslíbeném folkloru, kterým je Strážnice.

Ačkoli ve Velkých Bílovicích Slovácký krúžek Hrozen konkurenci nemá, mimo město se s ní potýká velice často. „Dá se vůbec ve folkloru o konkurenci mluvit? Necítíme žádnou rivalitu. Snažíme se spíše spolupracovat a vystupujeme společně na stejných akcích,“ zamýšlí se vedoucí souboru, která čerpá inspiraci především ze starých videozáznamů, vystoupení jiných nebo z festivalů.

Folklorní soubor, který zkouší pravidelně každý týden v prostorách poskytovaných městským úřadem, už má diář vystoupení na letošní rok beznadějně plný. „Chystáme se na čtyřdenní festival do Chomutova. Čekají nás také dvě různá vystoupení na brněnském náměstí Svobody. No a příští rok nebude o Velikonocích chybět ani naše tradiční vystoupení s hosty. Na každé si pravidelně do repertoáru připravujeme něco nového,“ láká posluchače s úsměvem Mádlová.