Vzpomínáte si na den, kdy se došlo ke stržení svahu nad Sklepní uličkou?
Nebyly to jednoduché dny. Dodnes si vzpomínám na noc, kdy začali houkat hasiči. Po rozbřesku někteří z nás zjistili, že máme sklepy domů plné vody. Některým proud poničil i zdivo a vybavení domů. Zahrady pod hrází byly zaplavené vodou z přepadového kanálu přehrady, protože kvůli výpadku proudu nespustila čerpadla dopravující vodu zpět do nádrže. V části se začala i podpěrná hráz trhat, bylo nutné okamžitě rozhodnout, jak ji stabilizovat. Na druhé straně jsme zase v bývalé pískovně rozhodovali o evakuaci obyvatel domů…

Strachotín z nebe.
Strachotínští zbudují biokoridor a obnoví mokřad Tálinky

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkJe svah nyní stabilní?
Bohužel ne, nestabilní je v další části. Je nutné zdůraznit, že se nacházíme v oblasti, kde je podloží z velké části písčitého rázu. Jakékoli zásahy zejména do svahu proto musíme konzultovat se stavebním úřadem a geodety.

Proč je pro Strachotín důležité spustit výstavbu biokoridoru a obnovit mokřad Tálinky?
Z české krajiny všeobecně zmizely meze, remízky, cesty i aleje. Zejména v našem okolí je zásah člověka během poslední doby velmi negativně znatelný. Patříme do dyjské nivy, která kdysi bývala plná života. Lesy, louky, pole, mohutné stromy, tůně s průzračnou vodou… Oblast lužních lesů podél řeky Dyje byla velmi významnou lokalitou, kterou chtěl člověk z důvodu jarních povodní korigovat a zabránit stojící vodě na polích. Došlo však k opaku, krajina začala vysychat a paradoxně byly nádrže Nové Mlýny mimo jiné určené k závlaze okolních pozemků.

Křivé jezero

Natažená instalovaná síť závlah však nikdy nebyla využita v plném rozsahu. Přišel rok 1989 a nyní už ani nikdo neví, kde jsou uloženy plány a zaměření této závlahové sítě. Ale sucha a absence zeleně nám zůstala. I proto se snažíme postupně vracet jakýkoliv kousek přírody, remízku nebo tůně zpět do krajiny. Již nikdy nevrátíme asi Mariánská jezera, Pansee a půdu lužního lesa, která dokázala nasát vodu jako houba a žít z ní celé měsíce. Ale naštěstí se zachovaly aspoň lokální mokřady a biotopy jako je Křivé jezero nebo Kutnar, které však musejí být však uměle zaplavovány vodou z nádrže.

Slavnosti Břeclavského piva.
Odloženo opět o rok: pořadatelé zrušili i letošní Slavnosti břeclavského piva

Několik hlavatých vrb přežívá ještě u Sajlovky, což je místní starý slepý přítok Dyje, kde při trošce štěstí můžete zahlédnout ledňáčka, na ztrouchnivělé dřevině zase tesaříky a zlatohlávky. S bobrem se přetahujeme o každý kmen stromu. Jde o poslední klidové území se zelení, které, bohužel, již také začíná být pomalu chatovou osadou.

Když sleduji projekty, které jsou již hotové nebo jsou ve fázi přípravy, jedná se z velké části o nápravu činnosti člověka z předchozího období. Narovnala se koryta řek, nyní znovu tvoříme meandry a laguny. Zničily se obyčejné meze mezi jednotlivými lány půdy, vykácely nepotřebné remízky, houštiny s trním. Obnovujeme každý kousek půdy, i když byl a je podmáčený, a pokoušíme se zúrodnit i za cenu eroze, a tím zeslabování orniční vrstvy. I když jsem v mnohém optimista, v této otázce přírody mám obavy. Bojím se, že již nikdy nestihneme vše napravit.