„Něco takového musím zásadně odmítnout. Pokyny z ministerstva jsou jednotné a výklad nové povinnosti jednoznačný. Všechny finanční úřady musí postupovat stejně,“ odmítl dvojí výklad ředitel Finančního úřadu v Břeclavi Milan Čech.

Podle něj se lidé zaměstnaní v Rakousku podání daňového přiznání nevyhnou. Maximálně se mohou dohodnout na tříměsíčním odkladu a prodloužení termínu do konce června. Podmínkou je zaplacení třísetkorunového kolku.

Čech přiznal, že kolem dodanění je na břeclavském úřadě dost vzruchu. „Přidělává nám to hodně práce. Pro ty, kdo nemají děti a neplatí hypotéku, je dodanění poměrně značné. Paradoxně tím větší, čím méně dotyčný v Rakousku vydělává,“ všiml si.

Jak zopakoval, pro podání daňového přiznání je potřeba doklad o výdělku v Rakousku a také potvrzení, jak vysoké pojistné firma za pracovníka odvedla. Chybí–li, je možné použít paušální částku.