S místními projednal 624 žádostí na opravy poškozených domů či pomoc u demolicí. „Lidé neuvažují, že by se odstěhovali. Je cítit velké odhodlání tady domy znovu vystavět,“ přiblížila za tým Karolína Smetanová.

Nejvíc žádostí vyřizovali úředníci v Moravské Nové Vsi, více než dvě stě. „V této tísnivé situaci je každá koruna dobrá. Obávali jsme se ale krácení dotace o dary,“ řekl Vít Pavka, kterému tornádo rozbořilo dům v Mikulčicích. Tato obec byla druhá, se 161 přijatými žádostmi.

Vlak. Ilustrační foto.
Na železniční trať mezi Břeclav a Hodonín vyrazí už i osobní vlak

Vláda ovšem ve středu ujistila, že poskytnuté dary s veřejných sbírek dotaci nesníží. „Nařízení vlády nijak neomezuje tak zvané vícezdrojové financování. Obnova obydlí může být finančně pokryta z části z vlastních finančních zdrojů žadatele o podporu, z části z dotace, případně úvěru podle nařízení vlády a z části například z pojistného plnění či finančních prostředků, které žadatel obdrží z veřejné sbírky obětem živelní pohromy,“ vysvětlil mluvčí ministerstva pro místní rozvoj David Hořínek.

Úředníci státního fondu v mobilních týmech dosud řešili na Hodonínsku a Břeclavsku 87 případů demolic domů, 524 oprav rodinných domů a 13 oprav ve společenství vlastníků nemovitostí. Ty poslední především v Hodoníně. „Z dotačního programu Živel Státního fondu podpory investic mohou lidé získat dotaci až 2 miliony korun a další až 3 miliony formou výhodného úvěru úročeného 1 % až na maximálně 30 let. Lidé mohou tyto peníze využít na opravy, demolice, výstavbu či pořízení jiné nemovitosti v případě, že poškozený dům musí být odstraněn,“ uvedl mluvčí.

Boxer Rostislav Osička z Valtic se v litoměřické galerii představuje jako originální malíř a básník
Legenda ringů z Valtic vládne také plátnu. Osičkovy obrazy nadchly i akademiky

V případě nové výstavby obdrží poškozený okamžitě zálohovou dotaci ve výši 500 tisíc korun, ze které lze hradit demolici, projektovou přípravu nebo přípravu rozpočtu. Lidé budou moci dotaci čerpat na základě předložených dokladů. „Které se budou standardně proplácet do deseti dnů,“ doplnil Hořínek.

Lhůta pro doručení žádosti končí nejpozději 24. června 2023, tedy dva roky po tornádu. Vláda navíc ve středu upravila i možnost, aby si například rodinní příslušníci mohli mezi sebou převádět majetek podpořený dotací.

Přehled přijatých žádostí do programu Živel

Místo                           Oprava            Demolice          SVJ/BD         Celkem

Moravská Nová Ves       204                12                     0                 216

Lužice                            74                13                     2                   89

Pánov                              8                  5                     1                   14

Hodonín                         24                  1                   10                   35

Mikulčice                      134                27                     0                  161

Hrušky                           80                29                     0                  109