„Pro všechny obyvatele obcí Mikulovska jsme připravili setkání, kde je obeznámíme s významem třídění bioodpadů, legislativou a samozřejmě konkrétními podmínkami a způsobem odběru v tom kterém místě regionu,“ uvedla Eva Řezáčová z Centra ekologické výchovy Pálava.

Informační semináře startují v obcích už v polovině března. Jsou součástí osvětové kampaně, která předchází rozvozu speciálních popelnic na bioodpad po Mikulovsku.

K popelnicím a kontejnerům na komunální odpad, papír, sklo a plasty přibudou během dubna odvětrávané hnědé nádoby na bioodpad. A protože jde v Mikulově a okolí o novinku, dostanou všichni obyvatelé šanci ptát se na to, co je v souvislosti s problematikou bioodpadů zajímá.

Srozumitelné odpovědi nabídnou jak zástupci z Centra ekologické výchovy Pálava, tak přímo ředitel společnosti STKO, která se zabývá svozem odpadů na Mikulovsku, Tomáš Hlavenka.

Jednotlivá setkání se budou konat od čtrnáctého března až do prvního dubna. A to vždy od šesti hodin v podvečer. V pondělí večer se první akce uskuteční v kulturním domě v Perné pro tamní obyvatele i sousedy z Bavor, v úterý se mohou lidé ptát na Obecním úřadě v Horních Věstonicích.

„Tříděním bioodpadu pomohou lidé životnímu prostředí, ale také své obci uspořit náklady na odstraňování odpadu. Ušetřené peníze můžeme využít na potřebné investice,“ doplnila Řezáčová.

Jednotlivá setkání se konají od 14. března do 1. dubna, vždy od 18 hodin, a to v následujícím pořadí:
14. 3. kulturní dům v Perné (pro obce Perná a Bavory)
15. 3. sál obecního úřadu v Horních Věstonicích
16. 3. kino v Drnholci
17. 3. sál obecního úřadu v Březí
18. 3. obecní dům v Dobrém Poli
21. 3. kulturní dům v Jevišovce
22. 3. sál obecního úřadu ve Vlasaticích
23. 3. kulturní dům v Novém Přerově
24. 3. kino v Mikulově
25. 3. zasedací místnost obecního úřadu v Hraběticích
28. 3. kulturní sál na radnici v Novosedlích
29. 3. kulturní sál v Brodě nad Dyjí
30. 3. kulturní dům v Pasohlávkách
31. 3. zasedací místnost obecního úřadu v Klentnici
1. 4. sál kulturního domu v Dolních Věstonicích

ELIŠKA WINDOVÁ
DANA SMRČKOVÁ