„Účastníci se blíže seznámí se třemi druhy postižení: zrakovým, sluchovým a handicapem sociálního vyloučení. Díky simulacím budou mít možnost přímo na sobě si vyzkoušet, co život s daným typem postižení obnáší," uvedla manažerka projektu Jana Parolková. Kurz nese anglický název See New Possibility in Disability a uskuteční se v Lednici od sedmého do čtrnáctého září.

Kromě zjištění, co obnáší život s postižením nebo společenským vyloučením, dojde mimo jiné na přednášky odborníků. „Vysvětlí, jakým problémům musejí handicapovaní denně čelit a jak jim lze co nejúčinněji pomoci. Součástí programu budou dále diskuse a exkurze do institucí pracujících s postiženými, kde si mladí lidé mimo jiné vyzkouší pomůcky pro sluchově a zrakově postižené," doplnila Parolková.

V létě Evropské centrum mládeže Břeclav vyšle první dobrovolníky na projekt Evropské dobrovolné služby. Bývalá učitelka Olga Neprašová stráví jedenáct měsíců v dánském městě Rejsby. Další dobrovolnice, studentka Markéta Knop-Kostková, bude deset měsíců působit v organizaci ve španělské Majadahondě poblíž Madridu.