„Uvedli jsme do provozu náhradní přenosovou trasu na vedení V497 v úseku, který byl poškozen tornádem. Došlo k obnovení přenosu elektrické energie do doby, než proběhne jeho oprava,“ potvrdil mluvčí společnosti Lukáš Hrabal.

Výstavba náhradní přenosové trasy poblíž Břeclavi, v délce přesahující tři kilometry, začala prvního července. Trasa přetíná také dálnici D2, tažení vodičů přes dopravní tepnu se uskutečnilo uplynulou sobotu.

Základní školu v Hruškách poničilo tornádo.
Poničené školy: v Hruškách se děti v září asi nevrátí, školku v Moravské stihnou

Energetici nyní připravují opravu vedení do standardních podmínek. „Momentálně probíhá zpracování projektové dokumentace, poté bude vybrán zhotovitel stavby a zajištěny dodávky stožárových konstrukcí, izolátorů a lan,“ upřesnil Hrabal.

Celkové náklady spojené s odstraňováním škod, výstavbou náhradní přenosové trasy a obnovou poškozeného vedení odhaduje ředitel sekce Správa energetického majetku společnosti ČEPS na vyšší desítky milionů korun. „Přesnější číslo budeme mít k dispozici po dokončení projektové dokumentace,“ sdělil Jiří Hrbek.

Lanové kotvy

Rozdíl náhradní přenosové trasy oproti standardnímu vedení spočívá ve zhruba poloviční výšce stožárů stavěných zhruba třikrát hustěji, aby byla dodržena bezpečná vzdálenost vodičů nad terénem. „Tyto stožáry nemají pevné betonové základy, jejich konstrukce stojí na dřevěných pražcích a je podle své velikosti kvůli stabilitě ukotvena minimálně osmi lanovými kotvami. Výstavbu náhradní přenosové trasy provádí ČEPS pouze výjimečně v situacích, kdy je třeba rychle obnovit přenos v poškozeném vedení a překlenout tak několikaměsíční období realizace jeho oprav,“ vysvětlil Hrabal.