Tamní zastupitelé v úterý na svém zasedání schválili pořízení změny územního plánu u pozemku původně určeného pro lehkou výrobu.

„Zastupitelé města schválili pořízení změny územního plánu pro tento záměr, a to na základě názoru veřejnosti. Tento souhlas je však podmíněný uzavřením smlouvy, kde se společnost Lidl zaváže zajistit realizaci dopravní a technické infrastruktury související se záměrem stavby. Nyní záleží na stanoviscích dotčených orgánů státní správy, které se budou k této změně vyjadřovat,“ uvedla velkobílovická starostka Lenka Grofová.