„Je to břeclavské specifikum. Máme sto dnů od okresní konference, proto jsme se rozhodli vyprofilovat pro veřejnost vedení okresní organizace. Tito lidé pracují v jednotlivých obcích a městech a každý z nich je odborníkem na určitou oblast,“ podotkl předseda okresní organizace KDU–ČSL a od čtvrtka zároveň lidovecký premiér Břeclavska Martin Prokeš.

Vláda je devítičlenná a tvoří ji osm mužů a jedna žena. Jednotlivé okresní resorty spravují její členové bez nároku na mzdu a jiné požitky. Podle programového prohlášení jsou všichni povinni aktivně šířit pozitivní myšlenky, dobrou náladu a přátelské vztahy, s možným využitím podpůrných prostředků typických pro okres Břeclav.

„Tak z jedné třetiny je to samozřejmě nadsázka. Ale podtext je reálný a vážný, chceme prostě lidem představit své odborníky. Kdo se bude chtít například zeptat na problémy dopravy nebo zemědělství na Břeclavsku, odkážeme ho na našeho vládního specialistu,“ vysvětlil Prokeš.

Každý člen lidovecké vlády obdržel jmenovací dekret. Nechyběl ani slavnostní přípitek s Cyrilem Svobodou. „Využili jsme jeho návštěvy v okrese. Je předseda strany, což je pro nás skoro jako prezident. Jmenuje a odvolává,“ smál se samozvaný premiér.

LIDOVECKÁ VLÁDA OKRESU BŘECLAV

PŘEDSEDA VLÁDY – MARTIN PROKEŠ, RESORT PRO INVESTICE, VINAŘSTVÍ, PRAVIDELNOU ODPOVĚDNOU KONZUMACI VÍNA A KULTIVOVANÉ SKLEPNÍ PROSTORY

MÍSTOPŘEDSEDA VLÁDY – RICHARD ZEMÁNEK, RESORT PRO SPORT, MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVU, SPARTAKIÁDY A PODOBNÉ LEGRACE

MÍSTOPŘEDSEDA VLÁDY
– JAN KORÁB, RESORT PRO KULTURU, DIVADLO, SE ZVLÁŠTNÍM POVĚŘENÍM PRO ŠÍŘENÍ DOBRÉ NÁLADY

MÍSTOPŘEDSEDA VLÁDY – FRANTIŠEK BALDRIÁN, RESORT PRO ZDRAVÍ, DOPRAVU, PĚŠÍ TURISTIKU, NÁRODOPIS A PÍSNĚ O VÍNĚ

ČLENKA VLÁDY – MARIE MICHALICOVÁ, RESORT PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, LESY, OCHRANU FLÓRY A FAUNY

ČLEN VLÁDY – PAVEL MATOUŠEK, RESORT PRO SOUSEDSKÉ A ZAHRANIČNÍ VZTAHY VČETNĚ VATIKÁNU A EXOTICKÝCH KRAJIN

ČLEN VLÁDY – MILOŠ PETRŮ, RESORT PRO VZDĚLÁVÁNÍ, POVZNESENÍ DUCHA, OTÁZKY MENŠIN, VĚTŠIN A OSTATNÍCH SPOLUOBČANŮ

ČLEN VLÁDY – PETR DOHNÁLEK, RESORT PRO ZEMĚDĚLSTVÍ, OCHRANU ROSTLIN A HUBENÍ ŠKŮDCŮ

ČLEN VLÁDY – IVO PROCHÁZKA, RESORT PRO MÍSTNÍ ROZVOJ, TURISTIKU A POHOSTINNOST