Protože měl ještě spoustu další práce, nezdržel se v Břeclavi dlouho, ale stačil sugestivně poreferovat o novinkách z vysoké politiky a ochotně vyslechl a zodpověděl některé dotazy.