Slavnostního aktu odhalení desky se ujala ředitelka břeclavského muzea Jana Kramářová za přítomnosti čestné stráže v dobových uniformách první republiky.

Klub vojenské historie v sobotu zároveň zahájil sezonu prohlídek řopíků. Stejně jako loni bude každý víkend přístupný hlavní bunkr u jezera, další dva pak při významných událostech. Členům spolku se letos navíc podařilo získat i lehké opevnění vzor 36 u rakouských hranic, který v současné době opravují a plánují v něm i prohlídky. Vrcholem sezony bude velká bojová ukázka v červenci.