Složitému listování v katastrálních mapách bude konec. V těchto dnech se převádějí do digitální podoby. Znamená to také, že do konce letošního ledna vzniká povinnost podat přiznání k dani z nemovitosti. Týká se to vlastníků nezastavěných pozemků katastrálního území Břeclav. Ti se to však nemusejí včas dozvědět. Tvrdí to alespoň ředitelka katastrálního pracoviště Břeclavi Jana Zemánková.

„Město informaci vyvěsilo pouze na úřední desku. Jiným způsobem se to lidé v podstatě nedozví, pokud je neosloví třeba zástupci zemědělských organizací, kteří se o to starali dříve. Jinde v obcích funguje alespoň rozhlas,“ řekla.

Podle místostarosty Břeclavi Jaroslava Parolka je informovanost lidí dostačující.„Upozornili jsme na to i ve zpravodaji. Lidé se o změně dozví z internetových stránek města, z úřední desky a vyšlo to i v denním tisku,“ bránil se Parolek.

Vlastníkům pozemků, kteří nežijí v Břeclavi, přitom Katastrální pracoviště Břeclav rozeslalo doručenky.„Katastrální úřad mi poslal dopis, ve kterém mě upozorňují na zaplacení daně. Platím ji už za tento pozemek několik let, tak mě to překvapilo. Proto jsem přišel, abych se dozvěděl, jak to vlastně všechno je,“ popsal František Florus z Ladné, který přišel se svým dotazem za zaměstnanci Katastrálního pracoviště Břeclav.

Ti lidem s podobnými otázkami radí až do třináctého ledna v břeclavském Domě školství.

Tyto prostory totiž město Břeclav k těmto účelům katastrálnímu pracovišti poskytlo. Tento úřad však původně žádal místnost přímo na břeclavské radnici. A navíc i pracovníka, k zaškolení.„Požádali jsme o přidělení zasedací místnosti po dobu čtrnácti dní v první polovině ledna. Jednání však asi po měsíci skončilo s tím, že jsme navrhli, že si pracovníky zabezpečíme sami. V žádosti jsme ponechali pouze nějakou místnost,“ sdělila Zemánková.

Dostali jen učebnu

Město však takové prostory neposkytlo a břeclavskému katastrálnímu pracovišti dalo k dispozici učebnu 201 v Domě školství.„Na městském úřadě nejsou dostatečné prostory. Tím, že bychom uvolnili zasedací místnost, ochromíme chod našich projednávání,“ vysvětlil Parolek.

Dodal také, že zaškolený pracovník z břeclavského úřadu by nebyl kompetentní osobou, která může zodpovědět všechny případné otázky. V přesunu místa asi o dvě stě metrů dál od městského úřadu nevidí problém.„Digitalizaci projednává Katastrální úřad. Jsou tedy zodpovědní i za přesné vysvětlení občanům o co jde,“ uvedl místostarosta.

V případě nepodání nebo pozdního podání přiznání daní z nemovitosti vzniká vlastníkovi pozemku povinnost uhradit pokutu. Pokud je toto zpoždění delší než pět pracovních dní, hrozí pokuta nejméně pět set korun.

Více informací podají pracovníci Katastrálního pracoviště Břeclav v Domě školství v ulici 17. listopadu od druhého do třináctého ledna. Do místnosti 201 je možné přijít vždy v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od osmi do třinácti hodin a ve středu od dvanácti do sedmnácti hodin.

VERONIKA SCHALLENBERGEROVÁ