Asi o tři sta metrů by se měla prodloužit lodní cesta plavidlům, která brázdí hladinu Černé a Zámecké Dyje v lednickém parku. Umožní to vyříznutí části starého jezu, který brání rybám v cestě proti proudu.

„Pokud se podaří tuto překážku odstranit, budeme samozřejmě rádi. Provizorní jez vznikl kdysi zaražením železné části – larzenu – do dna. Bylo to také z důvodu udržení spodní vody kvůli dřevěným pilotům, na nichž stojí minaret. Po provedených úpravách však tato regulace vody pozbyla nutnosti,“ vysvětlil jednatel lednické společnosti 1. Plavební Jaroslav Martinek.

Lodníkům se v případě kladného stanoviska vodoprávního úřadu otevře nová, asi třistametrová vodní trasa. V budoucnu ji ocení především turisté, kteří se při výpravě na minaret nechtějí vláčet několik set metrů od současného přístaviště na soutoku Zámecké a Staré Dyje.

Jak Martinek naznačil, plovoucí molo by se posunulo z tohoto místa až téměř k minaretu. „Naše plavidla využívají i vozíčkáři či starší lidé, kteří tuto možnost jistě ocení,“ nastínil jednatel plavební společnosti.

Každopádně hlavním důvodem odstranění části jezu jsou ryby. Těm se, ač by sebevíc chtěly, nenabízí možnost dostat se přes tuto překážku. „Na jednání všech dotčených orgánů se zodpověděly všechny připomínky k této záležitosti. Samozřejmě se ještě mohou vyskytnout určité problémy, ale k vyříznutí pole zatím podle všeho dojde,“ řekl vedoucí odboru životního prostředí břeclavské radnice Vilém Vyhnálek.

Roman Zajíček z Agentury ochrany přírody a krajiny považuje zrušení výškového předělu na řece za nutnost. „Rybám se otevře cesta pro vhodná stanoviště, která jim v dalším úseku vyhovují. Má se to týkat také rybích druhů, které migrují u dna,“ sdělil zoolog.

Podle Zajíčka se tak napravují škody z minulosti. „Přednostně se řešily velké páteřní záležitosti jako rybochody na jezech v Břeclavi a Bulharech, tohle je jedna z menších vedlejších tras,“ vylíčil odborník.

Za vhodné považuje toto řešení rovněž odborník Stanislav Lusk z Akademie věd České republiky. „Je to jednoznačně pozitivní zásah. Zvětší se tak areál a zvýší nabídka toho, co rybám vyhovuje. Navíc, larzenová stěna v přírodním prostředí? To je jako kdyby tam byla železná kolejnice,“ podotkl Lusk.