Novou vedoucí organizační složky města vybírali radní bez výběrového řízení. „V tomto případě není nezbytné. Využili jsme osobu, kterou známe a jejíž kvality jsme si už měli možnost ověřit," vysvětlil Kuchynka.

Humpolíková má k Hustopečím blízký vztah. Před deseti lety tam pomáhala vybudovat profesionální televizní studio a řadu let se výrazně podílela na propagaci města. V posledním období pracovala pro vranovickou radnici.

„Do Hustopečí se vracím ráda. Jsou tu pracovití a srdeční lidé. S podporou vedení města, produkčního týmu i dobrovolníků se budu snažit nejen zachovat vysokou úroveň stávajících společenských akcí pro veřejnost. Navíc chci hledat a vytvářet nové podněty, které povedou ke zvyšování jejich atraktivnosti," uvedla Humpolíková.