Nechat přejít varem nebo ji raději zakoupit balenou v PET lahvích. Starosti s pitím nekvalitní vody, které léta trápily řadu obyvatel Mikulovska, jsou nyní, jak se zdá, minulostí.

Díky obřímu projektu Vodovodů a kanalizací Břeclav, na který dala z velké části peníze Evropská unie, má nyní řada obcí vodu, jež odpovídá nejnovějším hygienickým předpisům. „Dlouho jsme tu měli jen užitkovou vodu. Bylo v ní hodně síranů, museli jsme ji proto převařovat,“ popsal letité problémy domácností starosta Novosedel František Trefilík. Právě přes tuto obec voda z Lednice dále putuje do Drnholce, Jevišovky či Nového Přerova.

„Teď je kvalita mnohem lepší. Konečně tu máme pitnou vodu. Hodně lidí v minulosti kupovalo raději balenou, protože tak měli jistotu,“ poukázal Trefilík na tehdejší závadnou tekutinu z kohoutku.

Za peníze z Bruselu, který poskytl více než polovinu ze sto padesáti šesti milionů, nyní konečně prošla úpravna vody v Lednici rekonstrukcí. Bez obměny technologie pracovala více než čtyřicet let. Kromě toho firmy postavily čerpací stanice v Mušlově, Novosedlech a také vodojem a vodovodní potrubí v Březí.

„Rekonstrukce úpravny v Lednici byla skutečně nutná, protože běží někdy od šedesátých let. Na začátku stavebních úprav se sice vyskytly jisté problémy, nicméně teď mohu říct, že kvalita vody je lepší než v minulosti,“ potvrdil po dokončení prací vedoucí projektu Petr Baránek.

V boji proti škodlivinám ve vodě se navíc využívá novinka, takzvaná provzdušňovací aparatura. Ta dodá do vody kyslík, aby se sloučeniny, především železa a manganu, dařilo lépe odstranit. „Vlastně je to zásadní věc, zde se dá rozhodně hovořit o modernizaci,“ zdůraznil Baránek.

Úpravna vody v Lednici, která má vyhovovat přísným evropským směrnicím, prozatím jede ve zkušebním provozu. Ten skončí až po roce, pokud se neobjeví žádné zásadní nedostatky. Rodiče s malými dětmi tak zatím musí dál kupovat balenou vodu, u té z kohoutku totiž není v období zkušebního provozu zaručena kojenecká kvalita. „Upozornili nás na to. Uvidíme, co bude dál,“ řekl starosta Drnholce Josef Čápek.

Vodohospodářský projekt za více než miliardu korun pokračuje. Jeho součástí je i oprava nebo vybudování čističek a kanalizací v Břeclavi, Podivíně, Mikulově, Valticích, Lednici, Hustopečích, Velkých Pavlovicích, Kobylí a Pohořelicích. Práce mají skončit příští rok v září.