Otevřel si stánek sobčerstvením vblízkosti parkoviště u Pohanska a nastaly problémy. Pozemek si pronajal od majitele firmy Racio. Přestože tedy provozuje stánek sobčerstvením na soukromém pozemku, chodí ho kontrolovat městská policie, živnostenský úřadem i krajská hygienická stanice.

„Dostal jsem vyjádření podepsané vedoucím Odboru vnitřních věcí Zdeňkem Opálkou, ve kterém nám sděluje, že provozovna na základě šetření hygienické stanice nemá základní podmínky kprovozování potravinářského podniku. Přitom pracovnice hygienické stanice nám žádné uzavření provozovny nenařídila. Nedostali jsme ani žádnou pokutu,“ brání se majitel, který vidí za problémy konkurenční boj.

Podle vyjádření Opálky se jedná o veřejně přístupný pozemek, který tedy i přes to, že má svého majitele, spadá do kompetence městského úřadu. „Jedná se o tržní místo a to musí splňovat určité předpoklady pro svůj provoz. Na základě rozhodnutí hygienické stanice nemůžeme dát majiteli povolení,“ uvedl.