Opět pod pětadvacet tisíc klesl k poslednímu dni roku 2012 počet obyvatel Břeclavi. Nad symbolickou hranicí tak okresní město v éře po odtržení Ladné vydrželo pouze rok. Vyplývá to z údajů, které mají k dispozici lidé na tamním městském úřadě.Jaký dopad to bude mít?

Podle informací Břeclavského deníku by kupní síla měla zůstat víceméně totožná, stejně jako zájem investorů. Radost naopak mohou mít například majitelé bytů a ostatních samostatných nebytových prostorů zapsaných v katastru nemovitostí. Koeficient pro výpočet daně z nemovitostí jim klesl z 2,5 na 2.

Městské pokladně se tím ale sníží příjmy o dva miliony korun. Místo dvaadvaceti jich bude „pouze" dvacet, přesto jde o citelný výpadek. „Musíme to řešit. Teď ale nelze vyslovit žádný verdikt. Je třeba hodit čísla na papír a propočítat je. Zvážíme všechny možnosti," říkal místostarosta Jaroslav Parolek.

Zaměstnanci břeclavské radnice ještě v úterý odpoledne čekali na zprávu z finančního úřadu, zda a u čeho přesně snížení výpočtu nastane. Od roku 1997 je totiž v platnosti městská vyhláška, která udává pevný koeficient 2,5. Ten ale od letoška zůstává v platnosti pouze u stavebních pozemků a obytných domů.

I když počet obyvatel klesl pod pětadvacet tisíc už na konci roku 2007, majitelé bytů zaplatí méně až nyní. „Finanční úřad totiž vychází z údajů při sčítání lidu, které se uskutečnilo naposledy v roce 2011. Do té doby platil údaj o zhruba sedmadvaceti tisících obyvatelích," zdůvodnila referentka břeclavské radnice Eliška Windová.

Stejný je také koeficient 1,5 u staveb pro individuální rekreaci a rodinných domů využívaných pro individuální rekreaci, a u staveb, které jsou jejich doplňkem.

Totožný údaj platí rovněž pro garáže vystavěné odděleně od obytných domů, samostatných nebytových prostorů užívaných jako garáže, u staveb pro podnikání a samostatných nebytových prostorů užívaných pro podnikání.

Předseda okresní hospodářské komory Pavel Šindelář se domnívá, že v případě poklesu obyvatel jde jinak o symbolickou záležitost. „U investorů to podle mého zásadní roli hrát nebude. Pokud budou vhodné podmínky, cestu do Břeclavi si najdou. Jde zde velká nasávací plocha, spousta lidí a hustě osídlené území. Nic moc se tak nezmění," komentoval změny Šindelář.

Počet obyvatel Břeclavi meziročně kolísá o několik stovek. Roli hraje například měnící se šance najít ve městě a okolí pracovní uplatnění.