Budeme svůj majetek bránit, i kdybychom to měli hnát až k nejvyšším institucím. Takto bojovně je naladěno deset rodin, které si v Přítlukách postavily rodinné domky. Každé pomohlo tři sta dvacet tisíc korun státní dotace. Teď kvůli tomu mají domy přejít do majetku obce.

„Po deseti letech přišel šok v podobě současného zastupitelstva. Poslali nám právníkem vypracované smlouvy, že zaplatíme dotaci a domy zůstanou pouze ve vlastnictví obce,“ popsala pozadí nynějšího sváru Jana Štefková žijící v jednom z dvojdomků.

Starosta Přítluk Stanislav Ludvík takový výklad odmítá. „Audit Jihomoravského kraje jasně říká, že jsme převodem domů do majetku lidí porušili dotační podmínky. Domy postavené za pomoci státní dotace musejí dvacet let zůstat v majetku obce,“ agrumentuje.

Po dostavbě dvojdomků v roce 2000 byly domy skutečně obecním majetkem. Ke změně došlo až po šesti letech. „Domy nechala na jednotlivé obyvatele přepsat tehdejší místostarostka. Je to neplatný krok, neodsouhlasilo ho totiž zastupitelstvo,“ nechal se slyšet Ludvík.

Bývalá místostarostka Daniela Řezáčová, která vede s obcí několik sporů, tvrdí, že to není pravda. „Smlouva byla předložena zastupitelstvu, projednána a schválena. Bylo to logické vyústění toho, co starosta v předchozích letech podepsal. Hrozily žaloby ze strany stavebníků kvůli porušení podmínek smlouvy o sdružení investorů,“ uvedla.

Podle Řezáčové z této smlouvy vyplývá, že tři čtvrtiny majetku patří do majetku stavebníků. „Jenom jsme vše narovnali podle skutečnosti. Nepřeváděl se žádný majetek obce. Dotační podmínky byly porušeny daleko dříve, my jsme jen zmírnili dopady,“ podotkla zastupitelka.

To potvrzují i obyvatelé domků. „Již starosta Buchta připravil podvodné smlouvy, i když v dobrém úmyslu, že je po výstavbě napraví. Udělalo to až další zastupitelstvo se starostou Minaříkem a místostarostkou Řezáčovou. Ta upravila smlouvy do zákonné podoby podle většinové části, kterou jsme financovali sami,“ navázala Štefková.

Nynější starosta ovšem namítá, že kvůli přepisu na katastru bude nyní muset obec vracet státu dotaci tři miliony dvě stě tisíc korun. A platit penále přesahující jeden milion šest set tisíc korun.

„Požádali jsme o pozdržení platby. A podali žalobu o určení vlastnictví domů. Chceme, aby se obyvatelé vrátili k původním smlouvám, kdy byly dvojdomky psané na obec. Majetek jim ale nikdo nebere, po uplynutí dvacetileté lhůty budou domy za tisícikorunu jejich. A nikdo nebude muset nic platit ani vracet,“ přiblížil záměr radnice Ludvík.

Obec je také připravena požádat finanční úřad o odpuštění vypočteného penále. „Ano, uděláme to. Chápu, že to z pohledu obyvatel dvojdomků vypadá, jako bych jim chtěl ublížit. Mně jde ale jenom o to, aby pět milionů korun zůstalo v obci,“ vysvětloval přítlucký starosta.

Lidé z dvojdomků si ale myslí něco jiného. „Starosta místo toho, aby udržoval v obci smír a dobré vztahy, tak dává občany k soudu a chce přivést rodiny s malými dětmi na mizinu. Vyhrožují nám a štvou proti nám celou obec,“ vyjádřila se za všechny Štefková.

Obyvatelé dvojdomků také tvrdí, že vůbec nevěděli, že domy musí zůstat kvůli státní dotaci dvacet let v majetku obce. Tehdejší starosta, který mezitím zemřel, jim to prý neřekl. Za těchto podmínek by do spolku s obcí nešli.