„Screeningových vyšetření je ve skutečnosti už přes devětadvacet tisíc. Těch patnáct tisíc je za poslední tři roky, kdy jsme se zapojili do programu MaSc, který sleduje screening nádorů prsu celorepublikově,“ vysvětlil ředitel břeclavské polikliniky Karel Klanica.

„S probíhajícím screeningem prsu jsme stále více spokojeni. Žene nás to, abychom byli stále lepší. V současné době patříme mezi třetinu mamografických pracovišť celé České republiky co se týče dosažených výsledků, kvality, a tak dále,“ poukázal Klanica.

Vyzdvihl zejména práci lidí, ať už přímo ze specializovaného pracoviště, či obvodních lékařů, kteří pacientky posílají na vyšetření prsu. Zásluhu mají vzhledem ke své odbornosti také gynekologové, jež mají k této problematice velice blízko.

„V první řadě je třeba poděkovat, že to ženy vzaly za své a pochopily, že není ideální strkat hlavu do písku. Rakovina, která se objeví v časném stádiu, je taková, která je ze sta procent léčitelná bez následků a vyléčitelná,“ podotkl Klanica.

Primáře rentgenového oddělení Víta Havla těší, že se břeclavské screeningové centrum octlo v celostátním systému, když každé dva roky dochází k udělování reakreditací, a to podle poměrně přísných kritérií. „Mezi ně patří mimo jiné i počet vyšetření. Limitní počet byl pět tisíc. Nám se v minulém roce podařilo dosáhnout necelých sedmi tisíc vyšetření,“ vypočítal Havel.

To je však podle něj stále málo. „Rád bych nabídl využití mamocentra, tedy zejména preventivní mamografie zdravým ženám, které nemají jakékoliv příznaky, aby této možnosti využily. Pokud jsou ve věkovém intervalu od pětačtyřiceti do dovršených sedmdesáti let, měly by podstoupit jednou za dva roky mamografické vyšetření,“ vyzývá primář.

Od roku 2002 zachytili lékaři na břeclavské poliklinice u osmaosmdesáti žen, které přišly s vědomím plného zdraví na preventivní vyšetření, nádor prsu. Jak Havel říká, zaplať pánbůh v časném stádiu.