„Scházíme se jednou až dvakrát do měsíce, záleží na akcích, které pořádáme nebo se na nich podílíme. Máme padesát členek v širokém věkovém rozmezí. Nejmladší mají kolem dvaadvaceti a nejstarší přes sedmdesát. Ke každému kulatému výročí si předáváme dárečky," usmívá se Alena Kocmánková.

Činnost dámského klubu je rozmanitá. Zahrnuje jak společná setkání s posezením, tak i aktivní účast na nejrůznějších akcích ve městě.

„Každý rok začínáme oslavou Mezinárodního dne žen pod názvem Večer s písničkou a kytičkou. Vystupují tam děti ze základních uměleckých škol nebo si zveme třeba harmonikáře. Potom se stalo tradicí, že v dubnu, kdy je výročí osvobození Velkých Pavlovic, pokládáme kytici růží k pomníku padlých ve světových válkách," vyjmenovává předsedkyně klubu.

Její kolegyně pomáhaly jak při dni dětí, tak při organizaci výstavy Dary jižní Moravy, nebo třeba na Ekocentru Trkmanka při Světovém dni dětí.

„Mimo to jsme vymyslely cyklus s názvem Poznáváme svůj rodný kraj. Podnikly jsme výšlap na zříceninu Dívčího hradu. Nebo zhlédly výstavu Věk lovců mamutů v Dolních Věstonicích, což bylo velmi zajímavé," vzpomíná Kocmánková.

Pouze červenec a srpen jsou pro dámy z klubu hluché měsíce.

Jde totiž o období dovolených, kdy se ženy věnují spíše jiným věcem. „Zapojujeme se zase až na vinobraní, které bývá koncem srpna nebo v září," říká předsedkyně.

Dvaadvacet členek klubu navštívilo také divadelní představení Zapeklitá komedie aneb Kdosi brousí nad Paďousy v Boleradicích. „Příjemně jsme se pobavily," povídá bývalá učitelka.

V neposlední řadě také pomáhaly v době konání Vánočního jarmarku a uspořádaly výstavu dřevěných hraček spojenou s prodejem.

Velkopavlovické ženy pro děti z Dětského domova Štíty v Orlických horách uspořádaly sbírku oblečení.

„Dalo se dohromady sedm pytlů ošacení. A další čtyři pytle s oblečením jsme poslaly na charitu," pochvaluje si Kocmánková.

Vzápětí doplňuje, že dětí ze Štítů letos přijedou na návštěvu do Velkých Pavlovic. „Plánujeme jejich příjezd na květen či červen a moc se na ně těšíme," tvrdí.

Už teď připravují celodenní výlety, návštěvy divadel a různá setkání.

„Chceme uspořádat výlet do Mikulova, jednodenní zájezd do severomoravské obce Bystrovany nebo do tvarůžkárny u Olomouce. Máme toho naplánovaného moc, ale ještě nevíme, co se nám podaří nebo nepodaří," přiznává.