„Obec totiž vypověděla smlouvu subjektu hospodařícímu na pozemcích vedených jako zeleň a cesty, navazujících na obdobné pozemky na katastru mikulovském,“ uvedli Správci chráněné krajinné oblasti Pálava v příspěvku na svých stránkách na sociální síti Facebok.

Na zatravnění lánů spolupracují Klentničtí se správou chráněné krajinné oblasti a mikulovským Okrašlovacím spolkem. „Pozemky budou zatravněny, vysadíme tady stromy a keře, a vzhledem k umístění v terénu taky vybudujeme několik malých poldrů pro zadržování vody,“ přiblížili správci oblasti.