Před asi stovkou účastníků pietního aktu vyzvedl starosta města Luboš Kuchynka nejen důležitost tohoto mezníku, ale i přímou vazbu Tomáše Garrigue Masaryka na město. Jeho matka se totiž v Hustopečích narodila a Masaryk sám tady studoval na Piaristické reálce. Oba rodiče jsou navíc pohřbeni na tamnějším hřbitově.

„Hustopeče mají úzký vztah k Masarykovi a základům státnosti jako málokterá obec nebo město. Právě v tento den chodili obyvatelé položit květiny k hrobu Masarykových rodičů, aby zde čerpali mravní sílu v dobách nesvobody,“ připomněl Kuchynka.

Poté společně s Dušanem Dubeckým, starostou slovenského města Kopčany, které je rodištěm Masarykova otce, položili věnce k pomníku TGM. „U nás práce Masaryka pro první republiku nebyla dosud doceněná. My jsme s tím začali v naší obci a myslím, že jsme v tomto příkladem možná i pro naše politické strany,“ připomněl Dubecký fakt, že Slovensko 28. říjen zatím nezařadilo mezi státní svátky. Právě Kopčany jsou jednou z mála slovenských obcí, kde si toto výročí připomínají.